Numune İşlemleri

İhracat bağlantısı kurduğunuz yurt dışındaki alıcınız, ürünü satın alıp almamaya karar verirken ürünün numunesini görmek isteyebilir. Yine, yurt dışındaki bir satıcıdan mal satın almadan önce, siz de alacağınız ürünün numunesini görmek isteyebilirsiniz.
Numune, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir.
Önemli değeri olmayan ve siparişte kullanılabilecek nitelikteki numuneler gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilir.
PTT idaresi veya Ticaret Bakanlığı’ndan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, numunelerin gümrük işlemlerini yaparken Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) adı verilen özel bir gümrük beyanı düzenleyerek, yurt dışına göndereceğiniz numuneyi ve adınıza gelmiş olan numuneyi gümrüğe beyan ederler. ETGB ile yapılan gümrük beyanı için sizden gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye vb. ücret istenmeyeceği gibi, ihracat yaparken ayrıca ihracatçı birliği onayı da aranmayacaktır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.