Mahrece İade

Mahreç kelimesinin sözlük anlamı “çıkış yeri”dir. 
Gümrük işlemlerinde sıkça kullanılan “mahrece iade” ifadesi, kabaca bir tanımlama ile “bir eşyanın geldiği yere (çıkış ülkesine/ticaretin yapıldığı ülkeye) geri gönderilmesi” demektir. 
İthal edilen eşyanın mahrece iadesi ancak aşağıdaki koşullardan herhangi birini taşıması halinde gerçekleştirilebilir;
- Eşyanın gümrüğe sunulmuş ve henüz gümrük rejimi beyanında bulunulmamış olması halinde,
- Antrepo rejimi hükümlerine göre antrepo beyannamesinin tescil edilmiş olması halinde,
- Eşya için bir serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmiş; ancak eşyanın henüz serbest dolaşıma girmemiş olması halinde,
- Eşyanın serbest dolaşımda olduğu; ancak, serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmasına karşın geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmediği hallerde.
Bu hallerden hiçbirine uygun olmayan eşyanın geri gönderilmesi ihracat veya yeniden ihracat hükümlerine göre tamamlanır.
Eşyanın mahrece iade edilmesine ilişkin talebin ilgili gümrük idaresine yapılması gereklidir.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.