İhracat nedir?


İhracat, en basit şekliyle bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye satılması ve gönderilmesi olarak ifade edilebilir.Gümrük Kanunu’nun ihracat ile ilgili bölümü, ihracat kavramını biraz daha teknik bir yaklaşımla açıklar. Buna göre ihracat, bir ülkede serbest dolaşımda bulunan eşyaların ihraç amacıyla başka bir ülkeye gönderilmesidir.İhracatla ilgili olarak sıkça sorulan başlıca sorular şunlardır:

 
Hizmetler de mallar gibi ihraç edilebilir. Ancak Türkiye’den başka bir ülkeye yapılan hizmet transferinin ihracat sayılması için, bu hizmetin yurtdışındaki bir müşteriye verilmesi ve hizmeti alan kişinin bu hizmetten yurtdışında faydalanması gereklidir.
Gümrük kuralları, yalnızca Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış yapan insanlara, eşyaya ve taşıtlara uygulanır. Yurt dışındaki müşterinize Türkiye’den hizmet ihraç ediyorsanız, iki ülke arasında fiziki olarak bir eşya hareketi gerçekleşmez. Bu yüzden, yurtdışına sattığınız hizmetin Türkiye’den çıkışı ile ilgili olarak gümrükte herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
Sattığınız hizmetin bedeli yurt dışındaki alıcı tarafından size ödenir. Bu nedenle hizmet ihracatında iki ülke arasında yalnızca para hareketi gerçekleşir. Bu bakımdan, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hizmet ihracatı konusunda yaptıkları düzenlemelerini incelemeniz yararlı olacaktır. Hizmet ihracatı hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Bir eşyanın ihraç edilebilmesi için Türkiye’de üretilmiş olması gerekli değildir. Başka bir ülkeden Türkiye’ye getirdiğiniz veya yurt içinde başkasından satın aldığınız bir eşyayı da ihraç edebilirsiniz.
Hayır, Türkiye’den yurt dışı edilen her eşya ihraç edilmiş sayılmaz. Çünkü bir eşyanın satış amacından farklı bir amaçla yurt dışına çıkarılması da mümkündür. Bir eşya çıkışının ihracat sayılması için satılmak ve eşya bedeli tahsil edilmek suretiyle yurt dışına çıkarılması; başka bir ifadeyle, iki ülke arasında ticarete konu edilmesi gerekir. Örneğin, yurt dışında tamir görmek veya sergilenmek üzere çıkan eşya, iki ülke arasında bir alım-satım işlemine konu olmadığı için, ihraç edilmiş sayılmaz.
Evet, gerekir. Bir eşyanın yurt dışına çıkışının ihracat sayılması için o eşyanın fiziki olarak da Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkması zorunludur. Bir eşya karayoluyla veya demiryoluyla yurt dışına çıkıyorsa kara sınırından geçerek yurt dışına çıktığı zaman; denizyoluyla veya havayoluyla yurt dışına çıkıyorsa yüklendiği gemi veya uçak hareket ettiği zaman ihraç edilmiş sayılır.
Ayrıca, Türkiye’deki serbest bölgelere mal teslim edilmesi de ihracat sayılmaktadır. Serbest bölgeler konusunda fazla bilgi almak için tıklayınız.
 
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.