İhracatta Vergi İadesi

İhraç ettiğiniz ürünün üzerindeki KDV ve ÖTV’nin, ihracatın gerçekleşmesinden sonra size iade edilmesi mümkündür. Mali mevzuatta “vergi istisnası” terimiyle ifade edilen bu uygulama maliye ve gümrük idarelerinin işbirliğiyle yürütülmektedir.

İhracattan doğan vergi iadesini alabilmeniz için öncelikle fiili ihracatın gerçekleşmesi ve ihracat prosedürünün tamamlanması gereklidir. İhraç eşyası, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği sırada bulunduğu durumu ve niteliğini koruyarak Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. 

KDV istisnası getirilmiş olan durumlar 3065 sayılı KDV Kanunu ile belirlenmiştir. Buna göre ihracat teslimleri KDV’den istisnadır. “İhracat teslimi” ifadesinden kastedilen; 
- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi; 
- Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulmasıdır.
İhracat ile ilgili gümrük prosedürü tamamlandığında ve gümrük beyannamesi kapandığında, gümrük beyannamesi ile ilgili bilgiler elektronik olarak gümrük idaresi tarafından Maliye Bakanlığına aktarılmaktadır. İhracata ilişkin gümrük beyannamenizin kapanıp kapanmadığını buradan öğrenebilirsiniz. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan “KDV İadem Nerede?” linkini kullanarak KDV iadenizle ilgili dilekçenizin ne durumda olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi alabileceğiniz uygulamaya ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslim edilen mallar, 3 ay içinde ihraç edilirse ihracat istisnası kapsamına girer ve KDV iadesinden yararlanır.  İhracat, belirlenen süre içinde haklı ve zorunlu nedenlerle gerçekleştirilememiş ise, ihracatçılar  süre uzatımı talebi için 3 aylık sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na veya Bakanlığın uygun gördüğü vergi dairelerine başvurarak 3 aya kadar ek süre talep edebilirler. 

Özel Tüketim Vergisine ilişkin ihracat istisnası ise, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile belirlenmiştir. Buna göre, ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan malların ihracat teslimleri ÖTV’den istisnadır.

Aşağıdaki iki koşulun gerçekleşmesi halinde bu istisnadan yararlanabilirsiniz:  
1. Teslimi yurt dışındaki müşteriye yapmalısınız.
2. Eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. 

ÖTV Kanunu hükümleri uyarınca, serbest bölgelere yapılan ihracatlarda ÖTV iadesi alınamadığını hatırlatmak isteriz.Özel Tüketim Vergisine ilişkin ihracat istisnası ile ilgili uygulamalar hakkında detaylı bilgiyi, yetkili kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz. 


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.