Eşyanın Gümrük Kıymeti

 Eşyanın fiyatı veya değeri üzerinden alınan (ad-valorem) gümrük vergilerinde verginin matrahı eşyanın kıymetidir. Bu nedenle, özellikle ithalat işlemleri sırasında gümrük idarelerince yerine getirilen en önemli işlevlerden birisi ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespit edilmesidir.