Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü nedir?


 
Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan; mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan; kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanımak üzere uluslararası bir statü olan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü (YYS) verilmektedir. Yetkilendirilmiş yükümlüler, kolaylaştırılmış emniyet ve güvenlikle ilgili gümrük kontrollerinden veya gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanır.
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.