İthalat Rejimi Kararı’na Ekli Listeler

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve dış ticaret politikası çerçevesinde İthalat Rejimi Kararı ile belirlenir. 
Gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde, ülkeler ve ülke grupları bazında düzenlenmiş olan ayrı ayrı sütunlarda gösterilir. Bu listeler Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl güncellenir ve yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlanır. 
İthalat Rejimi Kararı’nın ekinde yer alan I, II, III, IV, V ve VI numaralı 6 adet liste ve bu listelerin içerdiği eşya grupları aşağıdaki gibidir:
    • I Sayılı Liste; Tarım ürünleri. 
    • II Sayılı Liste; Sanayi ürünleri. 
    • III Sayılı Liste; İşlenmiş tarım ürünleri. (Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan Roma Anlaşmasının tarım ürünleri ekinde yer almayan ve bünyesinde temel tarım ürünleri -hububat, şeker, süt ve süt ürünleri- bulunduran; çikolata ve şekerlemeler, çocuk mamaları, bisküvi ve pastacılık ürünleri, makarna, dondurma, hazır gıdalar, margarin, ekmek mayası ve benzeri ürünler),
    • IV Sayılı Liste; Balık ve diğer su ürünleri. 
    • V Sayılı Liste; Gümrük vergisi askıya alınan ürünler.
    • VI Sayılı Liste; Sivil Hava Taşıtlarında kullanılmak üzere nihai kullanıma tabi tutulacak eşya.

V Sayılı Liste (Askıya Alma):
Avrupa Birliği, sanayicilerinin üretim maliyetini düşürmek amacıyla, “Askıya Alma Rejimi” çerçevesinde, kendi gümrük bölgesinde üretilmeyen hammadde ve ara mamul niteliğindeki belirli ürünlerin gümrük vergilerini askıya almaktadır. Bu kapsamdaki ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatında gümrük vergisi alınmamakta veya düşük oranda gümrük vergisi tahsil etmektedir. Avrupa Birliği’nde bu çerçevede oluşturulan eşya listesi, ulusal mevzuatımıza i İthalat Rejimi Kararına V sayılı liste ile yansıtılmaktadır. 
İthalat Rejimi Kararı’na ekli II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.