İhracatçı Birlikleri

İhracatçı Birlikleri, ihracatçılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin menfaatlerini korumak ve gelişmelerini sağlamak, üyelerinin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, onları temsil etmek gibi amaçlarla kurulmuş tüzel kişiliklerdir. İhraç edeceğiniz ürünle ilgili ihracatçı birliğine üye olmanız gereklidir. İhracatçı birlikleri Türkiye İhracat Meclisi çatısı altında toplanmış durumdadırlar. 
İhracatçı birlikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek, iştigal ettiğiniz sektöre göre hangi birliğe üye olmanız gerektiğini belirlemek, ihracatçı birliklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak ve üyelik için neler gerektiğine dair bilgi almak için Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne veya Ticaret Bakanlığı’na başvurabilirsiniz.
İhracatçı birliklerine üye olurken giriş aidatı ve daha sonra yıllık olarak aidat ödemesi yaparsınız. Bunun yanı sıra, düzenleyeceğiniz her bir ihracat beyannamesi için bir nispi aidat ödersiniz. Nispi aidat bedeli, ihraç ettiğiniz ürünün FOB bedelinin en fazla binde birine kadar belirlenen oranda tahsil edilir.
Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bulunduğunuz yerdeki İhracatçı Birliği’nden bilgi alabilirsiniz.
Esasen, ihracat yapmak için ihracatçı birliğine üye olmanız gereklidir. Ancak, bazı malların çıkışında ihracatçı birliğine üye olup olmadığınıza bakılmaz. Başka bir ifadeyle, sınırlı da olsa, belirli malların yurt dışına çıkışında ihracatçı birliğine üye olmak zorunluluğu yoktur. 
Yurtdışına hediye ya da tanıtım amaçlı gönderdiğiniz eşyanın çıkışında; ülkemizi ziyaret eden turistlerin yanlarında götürdükleri eşyanın çıkışında; bedelsiz ihracat kapsamında yaptığınız ihracatlarda ihracatçı birliğine üye olmanız gerekli değildir. “Bedelsiz İhracat” hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız