Geri Gelen Eşya

İhraç edildikten sonra geri gelen eşya gümrük vergilerinden muaf olur mu?
İhracatını gerçekleştirdiğiniz eşya, alıcısı tarafından çeşitli sebeplerle kabul edilmeyerek size geri gönderilebilir. 
Geri gelen eşyanızı, belirli koşulların gerçekleşmiş olması durumunda, ithalatta alınması gereken vergilerden muaf olarak ithal etmeniz mümkündür: 
- Öncelikle, eşyanızın Türkiye’den ihracatından itibaren 3 yıllık bir süre içinde geri gelmiş olması gereklidir. Beklenmeyen hallerin ortaya çıkması veya zorunlu nedenlerin varlığı halinde bu sürenin uzatılması mümkündür. Buradaki 3 yıllık süre hesaplanırken eşyanın Türkiye’den çıkışındaki fiili ihracat tarihi esas alınır. Sürenin aşıldığı hallerde veya süre uzatımı yapıldığı halde eşyanın ilave süre de aşılarak geri getirildiği durumlarda gümrük idaresi tarafından usulsüzlük cezası uygulanacağını hatırlatmak isteriz.
- İkinci koşul olarak, geri gelen eşyanın Türkiye’den çıkarken bulunduğu durum ve niteliğini geri geldiği sırada aynen muhafaza ediyor olması gerekir. Başka bir ifadeyle, eşyanız Türkiye’den çıktığı haliyle geri gelmeli; herhangi bir değişikliğe uğramamış olmalıdır. Geri gelen eşyanın ithal edilmesi için vereceğiniz gümrük beyannamesinde, eşyanın Türkiye’den çıkışı sırasında düzenlenmiş olan ihracat beyannamesine ait bilgileri de vermeniz gereklidir. Böylece, gümrük idaresi iki beyannamedeki bilgileri karşılaştırma ve eşyanın değişip değişmediğini kontrol etme imkanı bulacaktır. 
- Geri gelen eşyanın ithalatında vergi muafiyeti uygulanması için yerine getirilmesi gereken başka bir koşul daha vardır: Eşyanın ihracatı nedeniyle yararlandığınız hak ve menfaatleri iade ettiğinizi belgelendirmeniz ve gümrük beyannamesi ekinde bu belgelere yer vermeniz gerekir. Geri gelen eşyanın Türkiye’den ihraç edilmiş olması nedeniyle KDV ve ÖTV iadesinden yararlanmış iseniz, gümrük idaresi tarafından KDV ve ÖTV tahsil edilecektir. 
Eşyanın üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrük idaresince uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak Türkiye’ye geri getirilmesi halinde ise, gümrük idaresi tarafından usulsüzlük cezası uygulanarak ve gümrük vergileri tahsil edilerek ithalat tamamlanacaktır.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.