Gümrükçe Onaylanmış İşlem Veya Kullanım ve Gümrük Rejimleri

Dış ticarete konu olan ve gümrüğe sunduğunuz eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gereklidir.
“Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım” ifadesinden, eşyanın, 
    • Bir gümrük rejimine tabi tutulması, 
    • Bir serbest bölgeye girmesi, 
    • Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, 
    • İmha edilmesi,
    • Gümrüğe terk edilmesi 
İşlemlerinden herhangi birisine tabi tutulması anlaşılmalıdır. 
Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan birisi olan “gümrük rejimi” ifadesini, eşyanın gümrük idaresinde görebileceği işlemleri belirleyen kurallar seti olarak tarif edebiliriz. 
Gümrük mevzuatı 8 adet gümrük rejimi ve bu rejimlerin işleyiş kurallarını belirler. Gümrük mevzuatında yer alan gümrük rejimleri şunlardır:
    • Serbest dolaşıma giriş rejimi
    • Transit rejimi
    • Gümrük antrepo rejimi
    • Dahilde işleme rejimi
    • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
    • Geçici ithalat rejimi
    • Hariçte işleme rejimi
    • İhracat rejimi
Görüldüğü gibi dış ticarete konu malların Türkiye’ye kesin olarak veya geçici olarak ithal edilmesi, Türkiye’de depolanması, Türkiye’den transit geçişi, Türkiye’ye getirilip burada işlem veya işçilik gördükten sonra ihraç edilmesi, geçici veya kesin olarak Türkiye’den ihraç edilmesi, işlem veya işçilik görmek ve daha sonra geri getirilmek üzere yurt dışına gönderilmesi durumlarında uygulanan ve “gümrük rejimleri” olarak adlandırılan farklı gümrük ve dış ticaret kuralları vardır.
Yukarıda sıralanan ve gümrüğe getirilen bir eşyaya uygulanabilecek olan işlemlerin, kullanımların ve gümrük rejimlerinin her birinin farklı kuralları vardır. 


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.