Özel Fatura

Özel fatura gümrük beyannamesi yerine kullanılan bir belgedir.
Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular, özel fatura ile KDV ihracat istisnası izin belgesi bulunan firmalardan, döviz karşılığında satın aldıkları eşya için düzenlettikleri Özel Fatura’yı kullanarak gümrük beyanında bulunabilir ve eşyanın yurt dışı edilmesi sırasında gümrük işlemlerini bu belge üzerinden tamamlayabilirler. 
Özel Fatura, malın yurt dışına çıkışı sırasında, özel fatura onaylama yetkisi verilmiş olan gümrük idaresi tarafından onaylanır. Bütün gümrükler Özel Fatura onaylamaya yetkili değildir. 
Özel Fatura kapsamındaki eşyanın bizzat alıcının beraberinde Türkiye’den çıkış yapması zorunlu değildir. Bu nedenle, özel faturanın gümrük idaresinde eşyanın satıcısı tarafından onaylatılması mümkün olduğu gibi, alıcısı tarafından onaylatılması veya hızlı kargo kapsamında taşınması halinde taşıyıcı firma tarafından onaylatılması da mümkündür.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 3065 Sayılı KDV Kanunu, 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.