İthalatta gümrük işlemlerini nasıl yapacaksınız?

Taşıyıcısı tarafından Türkiye’ye getirilerek gümrüğe sunulan eşyanızı Türkiye’ye ithal edeceğinizi gümrük idaresine bildirmeniz gerekir. Bu bildirim gümrük mevzuatında “gümrük beyanı” olarak adlandırılır. Gümrük beyanı konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız
İthalat yapacağınızı gümrük müdürlüğüne yazılı olarak bildirirken gümrük beyannamesi formunu kullanacaksınız. İthalat sırasında dolduracağınız gümrük beyannamesi özet olarak, gönderici-alıcı firma bilgileri, kıymet, tarife, menşe, taşıma bilgileri, varsa ödenecek vergiler, eşyaya eşlik etmesi gereken belgeler gibi bilgileri içerecektir. 

Kati ithalat işlemi gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş” olarak adlandırılır. İthalatta gümrük beyanınızı BİLGE Sistemi üzerinden bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi doldurarak yapabilirsiniz. 
Gümrük beyanı yaparken kullanacağınız gümrük beyannamesi formunu elle değil, elektronik olarak dolduracaksınız. Gümrük işlemleri, “Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri” ifadesinin kısaltması olan BİLGE yazılımı kullanılarak elektronik ortamda yürütülmektedir. BİLGE sistemi, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan bir yazılımdır. BİLGE sistemine giriş yapabilmek için bir kullanıcı koduna, şifreye ve aynı zamanda bir elektronik imzaya ihtiyacınız olacaktır. Kişiye özel olarak üretilen ve gizli tutulması gereken bir kod olan BİLGE Kullanıcı Kodu’nu en yakın gümrük idaresinden temin etmeniz mümkündür. BİLGE Sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
BİLGE sistemini kullanarak gümrük beyannamesi vermek için gümrük müdürlüklerinde bulunan veri giriş salonlarındaki terminalleri kullanabilir veya internet üzerinden gümrük bilgisayar sistemine bağlanarak gümrük beyannamenizi doldurabilirsiniz. Elektronik ortamda vereceğiniz bilgiler gümrük idarelerinde kullanılan bilgisayar sistemi olan BİLGE Sistemine aktarılacaktır.
Bilgisayar sistemi üzerindeki gümrük beyannamesi birden fazla ekrandan oluşur. Ekranlarda yer alan ve doldurulması zorunlu olan tüm alanlara istenilen bilgiler girildikten sonra beyanname gümrük bilgisayar sistemine kaydedilir. Gümrük beyanınızın bu şekilde gümrük idaresi kayıtlarına aktarılmasına “beyanname tescili” denir. BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilir. Bu numara, içinde bulunulan yılın son iki hanesini, gümrük kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM), transit (TR) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içerir. 
İthalattan kaynaklanan gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğünüz, bu beyannamenin tescil edildiği tarihte başlar. Bu konuda daha fazla bilgiyi bu bölümde yer alan 1. ve 10 numaralı başlıklarda bulabilirsiniz.
Gümrük idaresi, gümrük beyannamenizde kayıtlı olan bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere, beyannameyi ve ekindeki belgeleri kontrol edebilir, başka belgeler vermenizi isteyebilir, eşyanızı muayene edebilir, ayrıntılı muayene ve tahlil yapılması için eşyanızdan numune alabilir, bu numuneyi gerekli analizin yapılması için laboratuvara gönderebilir. 
Gümrük idaresinin ithalat işleminizle ilgili olarak yapacağı kontrol ve muayenenin kapsamı Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan risk analizi sonucuna göre belirlenmektedir. Gümrük beyanınızın gümrük idaresi tarafından nasıl kontrol edildiği konusunda detaylı bilgi almak için buraya; ithalat işlemlerinde gümrük muayenesinin nasıl yapıldığı konusunda detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız
Gümrük beyanınız gümrük idaresince kontrol edilecek; bu kapsamda gerek görülmesi halinde eşyanız muayeneye tabi tutulacak ve ödemeniz gereken vergiler belirlenecektir.
İthalat sırasında gümrük idaresi tarafından vergilendirmenin nasıl yapıldığı ve hangi vergilerin alındığı konularında daha detaylı bilgi almak için bu rehberin “Vergilendirme” bölümünde verilen bilgileri inceleyebilirsiniz. 
Gümrük işlemleriniz nedeniyle ödemeniz gereken gümrük vergilerini ve para cezalarını ticari bankalar ve kamu saymanlıkları aracılığı ile veya GÜMKART ile ödeyebilirsiniz. GÜMKART, ilgili bankanın POS cihazı bulunan gümrük saymanlıklarında kullanılabilen bir ödeme aracıdır. GÜMKART’ı kullanarak yalnızca bu kartın sahibi olan firmanın gümrük beyannameleri ile ilgili gümrük vergilerinizi ödemeniz mümkündür. 
Düzenlediğiniz gümrük beyannamesi ile ilgili vergilerin ve varsa para cezalarının ödendiğini gösteren bilgi Ticaret Bakanlığı’nın bilgisayar sistemine elektronik olarak iletilir. Bunu takiben, gümrük beyannameniz, bu beyannameyle ilişkili vergi ve para cezası kararları otomatik şekilde kapanır. 
Gümrük gözetiminde bulunan ve henüz serbest dolaşımda olmayan eşyanızın gümrük idaresi, tarafından kontrol edilmesi  ve ödemeniz gereken gümrük vergilerinin ödenmesi sonucunda eşyanız size teslim edilecektir. 
Gümrük işlemlerinizin zaman ve maliyet kaybı yaratmadan tamamlanması için gümrük mevzuatı çerçevesinde geliştirilmiş olan bazı kolaylıklardan yararlanmanız mümkündür. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Tek Pencere Sistemi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü başlıklarında verilen bilgilere göz atabilirsiniz.Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.