Kimler ithalat yapabilir?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hukuki tasarruf yapma yetkisi olan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilirler.
Vergi numaranız yok ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine başvurarak vergi numarası alabilirsiniz. Ülkemizde, ithalat yapabilmek için, ithalat yapmaya hak kazandıran nitelikte özel bir izin veya belge alınması gerekli değildir.
Aşağıda sayılan istisnai durumlarda vergi numarası aranmaksızın ithalat yapılabildiğini hatırlatmak isteriz:
- Özel anlaşmalara dayalı olarak yapılan ithalatlar
- Kitap ve diğer yayınların ithalatı
- Türkiye’de açılan uluslararası fuar ve sergilerde perakende satışına izin verilen malların ithalatı.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki 4358 sayılı Kanun, 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.