İthalat işlemlerinde gümrük idaresince sizden hangi belgeler istenecek?

İthalat işlemlerinde kullanılan temel belge, gümrük beyanınızı yaparken düzenlediğiniz gümrük beyannamesidir. Gümrük beyanının nasıl yapıldığı, gümrük beyannamesinin nasıl düzenlendiği ve hangi bilgileri içerdiği, gümrük beyannamesine hangi belgelerin eklendiği ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Gümrük mevzuatına göre gümrük idareleri, gümrük işlemleriyle sınırlı olmak kaydıyla, ithalatçıdan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilirler. İthalat gümrük işlemlerinin yapıldığı sırada gümrük idaresinin ithalatçıdan istemediği bazı belgelerin, ithalat tamamlandıktan sonra ve gümrük idaresi tarafından geriye dönük olarak yapılan kontroller sırasında ithalatçıdan istenmesi mümkündür. Bu nedenle, ithalat işleminizle ilgili tüm belgeleri ve tuttuğunuz kayıtları beş yıl süreyle saklamanızın kanuni bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak isteriz. 
İthalat işlemleriniz sırasında gümrük idaresi tarafından kanunlar veya uluslararası düzenlemeler uyarınca sizden istenecek belgeleri iki grup altında toplamak mümkündür. 
-İlk grupta, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayanılarak belirlenen vergi oranlarının uygulanması için gereken ve hangi ülkeden ithalat yapıldığına göre değişen belgeler yer almaktadır.
-İkinci grupta yer alan belgeler, ülkemizdeki belirli kurumların kendi görev ve yetki alanları çerçevesinde yaptıkları kontrollerin sonucunu gösteren ve bu kontrolleri yapan kurumlar tarafından düzenlenen belgelerdir.
Gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından Tek Pencere Sistemi adı verilen bir elektronik sistem kurulmuş bulunmaktadır. Bu sistemde, ithalat ve ihracat işlemleri sırasında gümrük idaresi ve başka kurumlar tarafından kağıt olarak düzenlenen belgelerin pek çoğu artık elektronik olarak düzenlenmektedir. Bu belgelerin elektronik olarak düzenlendiğini ve var olduğunu gösteren elektronik bilgi Tek Pencere Sistemi üzerinden belgeyi düzenleyen kurumlarla Ticaret Bakanlığı arasında elektronik olarak paylaşılmaktadır. Tek Pencere Sistemi konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 3283 sayılı Kanun, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı, 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar, 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar, 95/6815 sayılı Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar ve bunlara bağlı ikincil mevzuat ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 22. Maddesi çerçevesinde yürütülen tercihli ticaret uygulamalarına ilişkin mevzuat'ta yer almaktadır.