İthal ettiğiniz ürünü iade etmek isterseniz ne yapabilirsiniz?

İthal etmek istediğiniz eşyanın gümrük işlemlerini tamamlamadan önce kusurlu olduğunu fark edebilir ve iade etmek isteyebilirsiniz.
İthalatçısı tarafından kabul edilmeyen eşyanın geldiği ülkedeki alıcısına iade edilmesi gümrük mevzuatında “mahrece iade” olarak ifade edilir. İthal eşyasının hangi durumlarda iade edilebileceği konusunda bilgi almak için tıklayınız.
İade ettiğiniz eşya ile ilgili ithalat vergileri, talep edilmesi koşuluyla, geri verilir veya kaldırılır. Ancak bu eşya, kusurlu ya da sözleşme hükümlerine aykırı olduğunun tespiti için gerekli olan ilk kullanım dışında eşya kullanılmışsa ithalat vergileri geri verilemez veya kaldırılamaz. 
Bu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi ve geri verme veya kaldırma talebinin vergilerin tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde yapılması gereklidir.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.