İhracatta gümrük işlemlerini nasıl yapacaksınız?

İhracat gümrük işlemlerinin ilk adımında, Türkiye’den eşya ihraç edeceğinizi ve buna ilişkin bilgileri gümrük idaresine bildirmeniz gerekir. Bu bildirim gümrük mevzuatında “gümrük beyanı” olarak adlandırılır. Gümrük beyanı konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız
İhracat yapacağınızı gümrük müdürlüğüne yazılı olarak bildirirken gümrük beyannamesi formunu kullanacaksınız. İhracat sırasında dolduracağınız gümrük beyannamesi özet olarak, gönderici-alıcı firma bilgileri, kıymet, tarife, menşe, taşıma bilgileri, varsa ödenecek vergiler, eşyaya eşlik etmesi gereken belgeler gibi bilgileri içerecektir. 
Gümrük beyanı yaparken kullanacağınız gümrük beyannamesi formunu elle değil, elektronik olarak dolduracaksınız. Gümrük işlemleri, “Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri” ifadesinin kısaltması olan BİLGE yazılımı kullanılarak elektronik ortamda yürütülmektedir. BİLGE sistemi, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan bir yazılımdır. BİLGE sistemine giriş yapabilmek için bir kullanıcı koduna, şifreye ve aynı zamanda bir elektronik imzaya ihtiyacınız olacaktır. Kişiye özel olarak üretilen ve gizli tutulması gereken bir kod olan BİLGE Kullanıcı Kodu’nu en yakın gümrük idaresinden temin etmeniz mümkündür. BİLGE Sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

BİLGE sistemini kullanarak gümrük beyannamesi vermek için gümrük müdürlüklerinde bulunan veri giriş salonlarındaki terminalleri kullanabilir veya internet üzerinden gümrük bilgisayar sistemine bağlanarak gümrük beyannamenizi doldurabilirsiniz. Elektronik ortamda vereceğiniz bilgiler gümrük idarelerinde kullanılan bilgisayar sistemi olan BİLGE Sistemine aktarılacaktır.
Bilgisayar sistemi üzerindeki gümrük beyannamesi birden fazla ekrandan oluşur. Ekranlarda yer alan ve doldurulması zorunlu olan tüm alanlara istenilen bilgiler girildikten sonra beyanname gümrük bilgisayar sistemine kaydedilir. Gümrük beyanınızın bu şekilde gümrük idaresi kayıtlarına aktarılmasına “beyanname tescili” denir. BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilir. Bu numara, içinde bulunulan yılın son iki hanesini, gümrük kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içerir. 
Gümrük bilgisayar sisteminde oluşturduğunuz gümrük beyannamesine ait bilgiler İhracatçı Birliği onayını almak üzere, elektronik olarak ilgili ihracatçı birliğine iletilecektir. İhracatçı Birliği onayı alındıktan sonra gümrük işlemlerine devam edebilirsiniz.
İhracatınıza ilişkin bilgileri gümrük bilgisayar sistemine bu şekilde kaydetmenizden sonra, gümrük müdürlüğü verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol edecektir. Beyanın kontrolü konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız
Gümrük müdürlüğü belli durumlarda ihraç ettiğiniz malı görmek ve incelemek isteyebilir. Eşyanın “fiziki muayenesi” olarak adlandırılan bu süreç hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
İhracat gümrük işlemlerinizi yaparken, ihracat işlemlerinin gümrük idaresinde zaman ve maliyet kaybı yaratmadan tamamlanması için geliştirilmiş olan bazı kolaylıklardan yararlanmanız mümkündür. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Tek Pencere Sistemi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü başlıklarında verilen bilgilere göz atabilirsiniz.
Gümrük müdürlüğü ihraç edeceğiniz mallar için verdiğiniz gümrük beyanı ile ilgili kontrollerini tamamladığında malın yurt dışına çıkmasına izin verilir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat 'ta yer almaktadır.