İhracatta gümrük işlemlerine başlamadan önce neler yapmanız gerekiyor?

İhraç edeceğiniz ürün için alınması gereken tüm izinler ve belgeler tamamlandıktan, eşyanız ihracatın gerektirdiği şekilde etiketlenip ambalajlandıktan ve ihracat nakliyesi organize edildikten sonra ilk yapmanız gereken şey, ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğünde gümrük işlemlerini kimin yürüteceğine karar vermektir. İhracata ilişkin gümrük işlemlerini kendiniz yapabileceğiniz gibi, sizin adınıza tüm gümrük işlemlerini takip etmek üzere bir gümrük müşavirinden hizmet almanız da mümkündür. Esasen, ihracatın mümkün olan en erken safhasında bu hizmeti almanız, ihracat işleminin hatasız ve hızlı sonuçlandırılmasını kolaylaştıracaktır. Gümrük müşavirliği ve temsil müessesesi ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Gümrük işlemleri, “Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri” ifadesinin kısaltması olan BİLGE yazılımı kullanılarak elektronik ortamda yürütülmektedir. BİLGE sistemi, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan bir yazılımdır. BİLGE sistemine giriş yapabilmek için bir kullanıcı koduna, şifreye ve aynı zamanda bir elektronik imzaya ihtiyacınız olacaktır. Kişiye özel olarak üretilen ve gizli tutulması gereken bir kod olan BİLGE Kullanıcı Kodu’nu en yakın gümrük idaresinden temin etmeniz mümkündür. BİLGE Sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Gümrük işlemleriniz sizin adınıza bir gümrük müşaviri tarafından yürütülecekse, gümrük müşaviriniz kendi kullanıcı kodunu ve şifresini kullanarak BİLGE sistemine erişim sağlayacağından, sizin ayrıca bir kullanıcı kodu ve şifre alarak BİLGE sistemine erişim sağlamanıza gerek kalmayacaktır.
BİLGE sistemine erişiminiz sağlandıktan sonra, firmanıza ait belirli bilgilerin gümrük idarelerinde bulunan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne kaydedilmesi gereklidir. Gümrük işlemlerinizi siz kendiniz de yapsanız, sizi temsil eden gümrük müşaviriniz de yapsa, firmanıza ait bilgilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, BİLGE sisteminde gümrük işlemi yapamazsınız.
BİLGE sistemine kendiniz veya gümrük müşaviriniz tarafından erişim sağlanması ve firmanıza ait bilgilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne kaydedilmesi sonucunda sizi gümrük idaresinde işlem yapmaya hazır hale gelmiş olursunuz. 
İhraç edeceğiniz ürünün gümrük işlemlerini yapabilmek için ürününüzün tarife sınıflandırması hakkında bilgi edinmeniz ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası’nı bilmeniz gereklidir. 
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.