İhracat yapmanızın ne gibi avantajları vardır?


İhracat, ülkeye döviz kazandıran bir faaliyettir. Bu nedenle, ihracat ile ilgili işlemlere farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı kolaylıklar ve avantajlar sağlanmaktadır. İhracatın sağladığı avantajların başında, yaygın kullanımıyla “vergi iadesi” olarak bilinen vergi istisnaları yer almaktadır. Belirli şartlar altında yapılan ihracatlarda ÖTV ve KDV istisnasından yararlanarak o eşya için ödediğiniz ÖTV ve KDV’yi ihracat gerçekleştikten sonra geri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, ayrıca, ihracatta gümrük vergisi uygulanmaması esastır. İhraç ettiğiniz mallar için gümrük vergisi ödemezsiniz. 
İhracat nedeniyle ödediğiniz KDV’yi geri alabilmeniz için, ihraç ettiğiniz malın, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki bir alıcıya teslim edilmesi ve malın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye ulaşmış olması gereklidir. İhracat nedeniyle geri alabileceğiniz KDV ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız. İhracat nedeniyle ödediğiniz ÖTV’yi geri alabilmeniz için, ihraç ettiğiniz malın, yurtdışındaki bir müşteriye teslim edilmesi ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkmış olması gereklidir. İhracat nedeniyle geri alabileceğiniz ÖTV ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
Her türlü kabuklu ve iç fındık ile bazı hayvan derileri ve postları gibi geleneksel ihraç ürünlerimizin ihracatında “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”na fon kesintisi yapılmaktadır.
“Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu” dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 1988 yılında kurulmuştur. Hangi malların ihracatından bu fona kesinti yapılacağı ve prim kesintilerinin ne kadar olacağı Ticaret Bakanlığı’nca belirlenir.
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fon'unda biriken kaynak, tarımsal ürünlerin desteklenmesi, üreticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın geliştirilmesi, ihracata dönük yatırımların finansmanı, ihracat sigortası kuruluncaya kadar ihracatın sigortası faaliyetlerin finansmanı için kullanılır.
İhracat, ülkeye döviz kazandırdığı için özel önem taşıyan bir ekonomik faaliyettir. İhracat, her ülkede ulusal ve uluslararası ticaret sisteminin verdiği imkan ve sınırlar ölçüsünde desteklenir. Ülkemizde de ihracata yönelik belirli destek ve teşvikler vardır. Bu destek ve teşvikler ana hatlarıyla şunlardır:
1- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
2- Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği
3- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
4- E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
5- Pazara Giriş Belgeleri Desteği
6- Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
7- Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği
8- Fuar Katılım Desteği
9- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
10- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
11- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Bu destek ve teşviklerin neler olduğu, bunların nasıl verileceği Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 88/13384 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.