İhracatınız ne zaman ve nasıl tamamlanır?

İhracatın tamamlanması için ihracata dair bir gümrük beyanı yapmanız ve gümrük müdürlüğünün bu beyanın doğruluğunu kontrol etmesi yeterli değildir. İhraç eşyasını alıcı ülkeye ulaştıracak olan taşıyıcının, malı yüklediğini ve nakledeceği taşıtla birlikte yurt dışına çıkaracağını gümrük müdürlüğüne bildirmesi gereklidir. Taşıtın yurt dışına çıkışından önce taşıtın işleticisinin veya temsilcisinin gümrük idaresine yaptığı bu bildirime “çıkış bildirimi” denir. Çıkış bildiriminde kayıtlı olan bilgiler, eşyanın taşınması ile sizin yaptığınız yazılı gümrük beyanının ilişkilendirilebilmesini sağlar. 
İhracatın tamamlanması için, fiili ihracatın gerçekleşmesi, yani ihraç eşyanızın yüklü olduğu taşıtla birlikte Türkiye Gümrük Bölgesi’ni terk etmesi gerekir. Karayoluyla ihraç ettiğiniz eşyayı taşıyan TIR’ın veya trenin kara sınır kapısından çıkış yapması, denizyoluyla ihraç ettiğiniz eşyayı taşıyan geminin tüm yükünü alarak limandan ayrılması, havayoluyla ihraç ettiğiniz eşyayı taşıyan uçağın havalimanından kalkarak ülke dışına çıkması ile fiili ihracat gerçekleşmiş ve ihracat tamamlanmış olur. Türkiye’nin sınır gümrük kapıları ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. Gümrük müdürlüğü malın yurt dışına çıkarılacağını belirten çıkış bildirimini onayladığında ihracat için verdiğiniz gümrük beyannamesinin işlemleri tamamlanmış olur. İhracatın tamamlanmasını sağlayacak son adımda ise, ihracatınıza ait gümrük beyannamesi gümrük müdürlükleri tarafından bilgisayar sisteminde kapatılacaktır.
İhracat tamamlandıktan ve gümrük beyannamesi kapatıldıktan sonra, bu ihracatı yaptığınız için hak kazandığınız vergi iadesini talep etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurabilirsiniz. İhracattaki vergi iadesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.
İhracatınıza ait gümrük kayıtlarının Ticaret Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıp aktarılmadığını buradan öğrenebilirsiniz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.