Yolcu beraberi eşya ticari olarak değerlendirilirse nasıl işlem yapılır?

Ticari mahiyet arz etmeyen yolcu beraberi eşya, yolcu beraberi hediyelik eşya ile 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen eşyanın vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde getirilmesi konularında bu rehberin “Bireysel İşlemler” bölümünde detaylı bilgi verilmektedir.
İster yolcunun şahsına ve ailesinin kullanımına yönelik olarak ister hediyelik olarak beraberinde getirdiği eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde, bu eşya, yürürlükteki olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar ve ticaret politikası önlemleri uygulanarak ithal edilir. 
Eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ticari miktar ve mahiyet arz edip etmediğine bakılmaksızın gümrüğe beyan edilmesi zorunludur.
Gümrük mevzuatına göre; yolcunun, kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olan ve beyanına aykırı olarak üzerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdiği eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmezse, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.