Ticari nitelikteki eşya posta yoluyla getirilebilir mi?

Türkiye’ye posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ticari eşya getirilmesi mümkündür. Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın gümrük muafiyeti uygulanması için gereken şartları sağlamaması durumunda normal ithalat prosedürleri uygulanarak eşyanın ithal edilmesi mümkündür. 
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantaları ve koliler ilk girdiği andan itibaren gümrük gözetimi altında posta idarelerine sevk edilerek buralarda gümrük muayenesine tabi tutulur.
Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen eşya “önemli değeri olmayan eşya” olarak kabul edilerek bu eşyaya muafiyet tanınır. 
Yolcu beraberinde getirilen ve bedeli 430 Avronun altında olan eşyaya uygulanan gümrük muafiyeti, posta ve hızlı kargo yolu ile getirilen eşyaya uygulanmaz.
Posta yoluyla gelen ve değeri 1500 Avro'yu aşmayan her bir eşya sevkiyatına geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanır. Bu vergini oranları eşyanın;
- Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanır.
Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmaz. Aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderilerin bir bütün oluşturduğu kabul edilerek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır.
Bu kapsam dahilinde sayılacak eşyanın;
- Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
- Kişinin şahsına ya da ailesinin kullanımına mahsus olması ve
- Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi 
şartları aranır.
Ticari nitelik arz etmeyen CD, VCD, DVD, doküman ile kitap, dergi vb. basılı yayımlar için ise bu sınırlama uygulanmaz.
Cep telefonlarının, takviye edici gıdaların, sporcu gıdalarının ve kozmetik ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmeleri ise mümkün değildir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.