Taşıt ithalatı nasıl yapılır?

Taşıt ithalatı ile ilgili temel bilgilere aşağıda yer verilmektedir:
Eski/Kullanılmış Taşıt İthali: İthalat Rejimi Kararına göre eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Kullanılmış/ikinci el taşıt ithalinde bu iznin alınması gereklidir. 
Ticaret Bakanlığının düzenleyeceği izin belgesi eski/kullanılmış taşıtların ithali sırasında gümrük beyannamesine eklenir. 
Taşıtlara İlişkin Vergiler: Taşıtlara ilişkin gümrük vergilerinin belirlenmesi için öncelikle bu eşyanın sınıflandırıldığı 12 haneli gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) bilinmesi gereklidir. Binek taşıtlar 87.03 tarife pozisyonunda, ticari taşıtlar ise 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılır. İthal edilecek taşıtın tabi olduğu vergilerin belirlenmesi için eşyanın sınıflandırıldığı alt açılımların da belirlenmesi; bunun için Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87. Faslına bakılması gereklidir. 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87’nci faslında sınıflandırılan taşıtların gümrük vergisi oranları İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirlenmektedir. 
Taşıtlar genel oranda KDV’ye (%18) tabidir.
Taşıtlara ilişkin ÖTV’nin tespit edilmesi için taşıtın sınıflandırıldığı GTİP’in yanı sıra motor hacminin de bilinmesi gereklidir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen güncel ÖTV oranları konusunda anılan Bakanlık ile Ticaret Bakanlığı’ndan bilgi alınması mümkündür.
Taşıtların gümrük vergilerine ilişkin soruların Ticaret Bakanlığına, KDV ve ÖTV’ye ilişkin soruların ise Hazine ve Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) yöneltilmesi gereklidir.
İthalat Kontrolleri: Taşıtların ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya bu Bakanlığın yetki verdiği kurum veya kuruluş tarafından yapılan kontroller sonucunda düzenlenen uygunluk yazısı gümrük idaresi tarafından gümrük beyannamelerinin tescili sırasında aranır. 
Gümrük Vergisinden Muaf Olarak Taşıt İthali: Gümrük vergilerinden muaf bir şekilde taşıt ithal etme hakkı; 
- Yurtdışındaki yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişilere, 
- Yurtdışındaki yerleşik kişinin ölümü ile miras yoluyla taşıt edinen Türkiye’de yerleşik kişilere, 
- Türkiye’de yerleşik malul ve sakat kişilere,
belirli şartlar çerçevesinde tanınmaktadır. 
Bu muafiyet kapsamında getirilecek kullanılmış taşıt için İthalat Rejimi Kararı uyarınca Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekli değildir. 

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.