İthalata başlarken ilk olarak ne yapmanız gerekir?

İthal etmek istediğiniz eşya ile ilgili işlemlere başlayabilmek için, ilk olarak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) olarak adlandırılan kod numarasını öğrenmeniz gerekir. Eşyanın ithalatında ödemeniz gereken vergiler hakkında bilgi almak, eşyanın ithalatında bir yasaklık veya kısıtlama olup olmadığını öğrenmek, eşyayı ithal etmek için bir izin almanızın gerekli olup olmadığını belirlemek ve ithalat sırasında sizden istenecek belgeleri hazırlamak için, ithal edeceğiniz eşyanın ticari adının ve özelliklerinin yanı sıra, tarife sınıflandırmasındaki yerini gösteren GTİP numarasına ihtiyaç duyacaksınız.
GTİP numarası, uluslararası ticarete konu olan eşyanın sınıflandırıldığı Armonize Sistem eşya sınıflandırma sisteminde o eşya için belirlenmiş olan özel kod numarasıdır. İthal etmek istediğiniz eşyanın GTİP numarasını belirleyebilmeniz için öncelikle eşyayı doğru tanımlamalı, iyi tanımalı, eşyanın ticari ismini ve özelliklerini iyi bilmelisiniz. Tarife sınıflandırması konusunda daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.