İthalat tamamlandıktan sonra neler yapmanız gerekir?

Gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan kişiler, gümrük idarelerinin talebi üzerine belirlenen süre içerisinde bütün bilgi ve belgeleri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdürler. Bu belge ve bilgiler gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süre ile saklanmak zorundadır. 
Bu nedenle ithalatlarınız ile ilgili kayıtları özenle tutmanızı, ilgili tüm bilgi ve belgeleri kanuni belge saklama süresi olan 5 yıl boyunca muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz takdirde, gümrük mevzuatı uyarınca uygulanacak yaptırımlara maruz kalacağınızı hatırlatmak isteriz. 
İthalat işlemleri ile ilgili bilgi ve belgelerin saklanması, gümrük idaresine ithalattan sonra yapacağı kontrollerin sağlıklı olarak tamamlanması imkanını verecektir. İthalatçı açısından ise, ithalat işlemiyle ilgili olarak bir ek vergi alınmasına ve ceza uygulanmasına karar verilmesi halinde, bu vergiye veya cezaya itiraz etme veya gümrük idaresi ile uzlaşma yoluna gitmesini mümkün kılacaktır. 
İthalat tamamlandıktan sonra yapılacak kontrollerde ortaya çıkabilecek ek vergiler veya para cezaları ile bunlara itiraz etmeniz veya uzlaşma müessesesinden yararlanmanız konularında daha fazla bilgiye bu rehberin “Vergilendirme” bölümünde yer verilmektedir. Vergilendirme bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.