İthalat gümrük işlemlerinden doğan vergileri nasıl ödersiniz?

Gümrük işlemleriniz nedeniyle ödemeniz gereken gümrük vergilerini ve para cezalarını ticari bankalar ve kamu saymanlıkları aracılığı ile veya GÜMKART ile ödeyebilirsiniz. GÜMKART, ilgili bankanın POS cihazı bulunan gümrük saymanlıklarında kullanılabilen bir ödeme aracıdır. GÜMKART’ı kullanarak yalnızca bu kartın sahibi olan firmanın gümrük beyannameleri ile ilgili gümrük vergilerinizi ödemeniz mümkündür. 
Düzenlediğiniz gümrük beyannamesi ile ilgili vergilerin ve varsa para cezalarının ödendiğini gösteren bilgi Ticaret Bakanlığı’nın bilgisayar sistemine elektronik olarak iletilir. Bunu takiben, gümrük beyannameniz, bu beyannameyle ilişkili vergi ve para cezası kararları otomatik şekilde kapanır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.