İthalatçılarımız için bazı uyarılar ve tavsiyeler:

- Dış ticaret verileri Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ile paylaşılmaktadır. Bu verilerden kamuya açık olanlara Türkiye İstatistik Kurumu’nun ve Ticaret Bakanlığının internet sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı, ticari verilerin korunmasını teminen, mahkemeler ve yetkili kamu kurumları dışındaki kişilerle veri paylaşmamaktadır.
- Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine ve dış ticaret politikasına bağlı olarak gümrük ve dış ticaret mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle eşyanın tabi olduğu kurallar ve temin edilmesi gereken belgelerde değişiklikler olması mümkündür. Yapacağınız ithalat işlemine uygulanması gereken gümrük ve dış ticaret kurallarının neler olduğu ve buna göre gümrük beyanınızda hangi bilgilerin yer alması gerektiği konularındaki güncel ve geçerli bilgileri gümrük işlemlerine başlamadan önce edinmeniz gereklidir.