İthal ettiğiniz eşyanın bedelini alıcıya nasıl ödersiniz?

İthalat Rejimi Kararı hükümleri uyarınca, ithalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. 
Kambiyo mevzuatına göre, ithalat işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanun ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.