İthal edeceğiniz eşyanın gümrük işlemlerini ne zaman yapmalısınız?

İthal etmek istediğiniz eşya, taşıyıcısı tarafından kara, hava veya deniz yolu ile Türkiye’ye getirilir. 
İthalattaki gümrük prosedürünün ilk aşamasında, taşıyıcısının eşya getirdiğini gümrük idaresine bildirmesi ve getirdiği eşyayı gümrüğe sunması gerekir. Taşıyıcının gümrük idaresine yaptığı bu bildirime “özet beyan” denir. Taşıyıcının eşyayı Türkiye’ye getirdiğini gümrüğe bildirmesi için kendisine tanınan süreler, eşyanın hangi yoldan Türkiye’ye getirildiğine göre değişmektedir. Özet beyan verilmesi ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Eşya Türkiye’ye deniz yolu ile getirilmişse, özet beyan verildikten sonraki 45 gün içinde, kara veya hava yolu ile Türkiye’ye getirilmişse özet beyan verildikten sonraki 20 gün içinde gümrük işlemlerinin tamamlanması gereklidir. Eşyanız bu süre zarfında “geçici depolanan eşya” statüsünde olacak; gümrük idaresinin uygun gördüğü yerde ve belirlediği koşullarda depolanabilecektir. Geçici depolama ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Eşyanızı belirtilen süreler zarfında ithal edebileceğiniz gibi, başka bir gümrük işlemine de tabi tutabilirsiniz. Gümrük mevzuatında “gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım” olarak adlandırılan bu işlemler hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Taşıyıcının özet beyan vermesi ve eşyayı Türkiye’ye getirmesi ile başlayan ve yukarıda açıklanan süreler içinde gümrük işlemlerinizi tamamlayamazsanız, eşyanız gümrük idaresi tarafından tasfiye edilir. Tasfiye konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.