İhracatı tamamlandıktan sonra neler yapmalısınız?

Yaptığınız ihracat ile ilgili kayıtların ve belgelerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Eximbank ve bankalar gibi ihracat konusunda farklı görevleri ve yetkileri olan kurum ve kuruluşlar tarafından ve ihracat tamamlandıktan sonra istenmesi ve incelenmesi mümkündür. İhracat ile ilgili tüm kayıtlarınızı özenle tutmanız önemlidir. Gümrük beyannameleri, faturalar ve taşıma belgeleri başta olmak üzere, ihracat ile ilgili tüm belgelerin, ihracat tamamlandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sizden istenebileceğini göz önünde bulundurmanız ve bu belgeleri titizlikle muhafaza etmeniz zorunludur. Ülkemizde bu belgelerin saklama süresinin kanunen 5 yıl olarak belirlendiğini hatırlatmak isteriz.
İhracat tamamlandıktan sonra, bu ihracatı yaptığınız için hak kazandığınız vergi iadesini talep etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurabilirsiniz. İhracatınıza ait gümrük kayıtlarının Ticaret Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıp aktarılmadığını buradan öğrenebilirsiniz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.