İhracatçılarımız için önemli uyarılar ve tavsiyeler:

Kurdukları ihracat bağlantısını sürdürmek, geliştirmek ve mallarını alıcısına zamanında teslim etmek isteyen ihracatçılarımızın, ihracatla bağlantılı her işlemi özenle yapmaları büyük önem arz etmektedir. 
Yaptıkları ihracatla ilgili sorun yaşamamaları için ihracatçılarımıza bazı uyarı ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz: 
    1. Ürününüzü ihraç ettiğiniz ülkenin devlet makamları veya ürününüzü ithal eden firma ile sorun yaşamamanız için ihracatı yapmadan önce, ürünün o ülkeye ithalatında uygulanan kurallar ve ithalatçı firma hakkında yeterli araştırmayı yapmanızı tavsiye ediyoruz.  Malınızın alıcısı olan firma ile haklarınızı koruyan hükümler içeren bir sözleşme imzalamanız, sizi olası sorunlara karşı koruyacaktır. 
    2. İhracat ile ilgili olarak, ticari sır niteliği taşımayan ve istatistiksel mahiyetteki bilgilere ihtiyaç duymanız halinde bu bilgileri Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’ten temin edebilirsiniz. 
    3. Ülkemizin uymakla yükümlü olduğu çeşitli uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararları bulunmaktadır. BMGK Kararları, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikte olup devletlere ve devlet dışı unsurlara (kişiler, özel kuruluşlar, terörist gruplar) karşı çeşitli yaptırımları ve ambargoları içerirler. 
Bu çerçevede, aşağıda belirtilen ülkelere ülkemiz tarafından kısmi veya kapsamlı silah ambargosu uygulanmaktadır: 
    • Afganistan (Taliban unsurları), 
    • Eritre, 
    • Fildişi Sahili, 
    • İran,    
    • Kongo (Devlet dışı aktörler), 
    • Kuzey Kore, 
    • Libya, 
    • Lübnan (Devlet dışı aktörler), 
    • Orta Afrika Cumhuriyeti, 
    • Somali, 
    • Sudan (Darfur bölgesi), 
    • Yemen
Bu ülkelere ek olarak, BM yaptırımlarına tabi olmamakla birlikte ülkemizce tedbirlerin uygulandığı;
    • Myanmar
    • Suriye; 
Ülke içi gelişmeler nedeniyle;
    • Irak; 
Ülkelerine yapılacak ihracatlardan önce, ürününüzün alıcısı olan şahsın, şirketin veya ülkenin ambargo veya benzeri bir yaptırım kapsamında olabileceğini göz önünde bulundurarak, eşyanız alıcısı olan kişi ya da şirket ve eşyanıza karşı ülkede uygulanacak olan yasal gereklilikler hakkında Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırma yapmanız ve bilgi toplamanız faydalı olacaktır. 
Ticaret yapmamanız gereken bir kişi ya da şirketle ile ticaret ilişkisine girerek ya da eşyanızı ihraç etmemeniz gereken bir ülkeye ihraç etmeye çalışarak, ülkemizce yerine getirilmesi gereken uluslararası yükümlülüklere halel getirebileceğiniz gibi, şahsınızın ve şirketinizin ticari itibarının zarar görmesine neden olabilir, farklı ceza ve yaptırımlara maruz kalabilirsiniz.
Özellikle ihracat açısından büyük önem arz eden ve “Stratejik Ticaret Kontrolleri” olarak adlandırılan bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.