İhraç edeceğiniz ürünün üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen girdilere ne tür kolaylıklar sağlanır?

Yurt dışındaki bir alıcıya sattığınız ürünü kendiniz üretiyor ve üretimde kullandığınız girdilerin tamamını veya bir kısmını yurt dışından ithal ediyorsanız, bu ithalatlar sırasında size belirli kolaylıklar sağlayan özel bir sistemden yararlanabilirsiniz. 
İşledikten sonra ihraç edeceğiniz bu girdilerin ithalatı sırasında, gümrük işlemlerini yaparken, gümrük idaresi tarafından alınması gereken vergileri ödemek yerine, bu vergileri karşılayan tutarda bir teminat verebilirsiniz.  İthal ettiğiniz bu girdileri kullanarak/işleyerek elde ettiğiniz ürünü ihraç ettikten sonra bu teminatı geri alabilirsiniz. Dilerseniz, ithalat sırasında girdilere ait olan vergileri öder, bu girdileri işleyerek elde edeceğiniz ürünü ihraç edince, ödediğiniz vergileri geri alabilirsiniz.
Gümrük ve dış ticaret mevzuatında “dahilde işleme rejimi” olarak adlandırılan bu sistemden faydalanmanız için, ithalat ve ihracat işlemlerini yapmadan önce, gümrük müdürlüğünden veya Ticaret Bakanlığı’ndan bir izin almanız gereklidir. Gümrük müdürlükleri sadece belirli ve sınırlı işlemlerde bu izni vermeye yetkilidir. İhracatçı firmaların bu sistemden faydalanmasını sağlayan izinlerin büyük bir kısmını Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) vermektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.