Hurda ve atık ithalatı mümkün müdür?

İthali yasak ve izne bağlı olan hurdalar ile atıklar Ticaret Bakanlığı tarafından eşyanın tarife pozisyonu esas alınarak belirlenmektedir.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde metal hurdalarını yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayiciler belirli amaçlar için ithal edebilmektedir.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde atıkların ithalinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranır. İthali uygun bulunmayan atıkların, ithalatçısı tarafından mahrecine iade edilmesi veya üçüncü bir ülkeye transit edilmesi gereklidir. 
Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, cezai işlemin yanı sıra Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılmaktadır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.