Hayvan, hayvansal ürünler ve bitki ithalatı nasıl yapılır?

İthal edilmek istenen tarım ürünleri, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu kapsamda belirli hayvanlar ve hayvansal ürünler, ilgili mevzuata uygun olarak veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabidirler.
Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkeye girişinde:
- İlgili mevzuat gereğince Tarım ve Orman Bakanlığına ön bildirim yapılması ve 
- Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk yazısının eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması sırasında gümrük idarelerine ibraz edilmesi 
Gereklidir. 
Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabî olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.