Geçici ihracat ne anlama gelir?

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ve yurt dışında belirli bir amaçla ve belirli bir süre kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirilen eşyaya uygulanan gümrük kuralları, ithal edilmek üzere yurt dışından Türkiye’ye getirilen eşyaya uygulanan gümrük kurallarından farklıdır. 
Bu kapsamdaki eşya herhangi bir alım-satıma konu edilmez. Eşya yurt dışındaki bir alıcıya satılmak suretiyle değil, başka bir amaçla yurt dışı edilmektedir. Eşya yurt dışı edilirken, yurt dışında geçici süreyle kalacağı ve yurt dışına çıkış amacı yerine getirildiği zaman yeniden Türkiye’ye getirileceği bilinmektedir.
Bu kapsamdaki eşyaya uygulanan gümrük kuralları, eşyanın hangi amaçla yurt dışına çıkarıldığına ve yurt dışındayken herhangi bir işlem görüp görmediğine bağlı olarak değişmektedir. 
Yurt dışında herhangi bir işlem veya işçilik görmeksizin belirli bir süre kaldıktan sonra geri getirilmek üzere gönderilen eşyanın tabi olduğu gümrük kurallarına dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Gittiği ülkede bir işlem veya işçiliğe tabi tutulduktan veya yurt dışında tamir edildikten sonra yeniden Türkiye’ye getirilen eşyanın tabi olduğu gümrük kuralları “Hariçte İşleme Rejimi” olarak adlandırılır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.