Gümrük antreposu ne demektir?

İthal etmek istediğiniz eşya Türkiye’ye geldiğinde bazı durumlarda ithalat işlemlerini derhal tamamlamak istemeyebilirsiniz. Örneğin:
•  İthal edeceğiniz eşyanın gümrük vergilerini ödemeyi eşyanızı serbest dolaşıma alıncaya kadar ertelemek isteyebilirsiniz. 
•  Eşyanızın ithal edilmesi için almanız gereken bir izin belgesine ait işlemleri tamamlamak için zamana ihtiyacınız olabilir. 
•  Eşyanın ithalat işlemlerini tamamlamadan önce hatalı veya kusurlu olduğunu fark edebilir ve “mahrece iade” adı verilen iade etme işlemini yapmak için fırsatınızın olmasını isteyebilirsiniz. 
•  İthal edeceğiniz eşyayı pazarlama aşamasına kadar depolama, paketleme ve etiketleme gibi işlemlere tabi tutmak istiyor olabilirsiniz. 
Böyle durumlarda eşyanızı gümrük antreposuna koyabilirsiniz. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulduğu belirli şartları taşıyan açık veya kapalı yerlerdir. 
Gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişiye “antrepo işleticisi”; antrepoya konulacak eşya için gümrük beyanında bulunan kişiye veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerini devrettiği kişiye “kullanıcı” denir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.