Diğer İhracat Şekilleri

Standart bir ihracat işleminde eşyanızı yurt dışındaki müşterinize satar, bu durumu müşteriniz adına düzenlediğiniz ticari faturanız ile belgeler, gümrük beyanında bulunarak eşyanızı yurt dışı eder, eşyanızın uluslararası taşımacılık kurallarına uygun olarak nakledilmesini sağlarsınız. Ancak bu standarda istisna oluşturan bazı ihracat işlemleri bulunmaktadır. Farklı bir yöntemle gümrük beyanı yapılması; eşyanın miktar ve niteliğinin, taşınma biçiminin veya yapılan ticaret şeklinin özellik arz etmesi gibi nedenlerle istisna oluşturan bu ihracat şekilleri ile ilgili açıklamaları aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz:
 
Hızlı kargo firmaları veya PTT ile göndereceğiniz, ağırlığı 300 kg’ı geçmeyen ve değeri 15.000 Avro’dan fazla olmayan eşyayı hızlı kargo taşımacılığından faydalanarak ihraç edebilirsiniz. Hızlı kargo firmaları, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) vererek eşyayı sizin adınıza eşyayı gümrüğe beyan ederler. Böylece taşıma ücreti dışında gümrük müşavirlik ücreti ya da ihracatçı birliğine üyelik aidatı ödemeksizin ve ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaksızın eşyanızı ihraç edebilir, KDV iadesi alma imkânından da faydalanabilirsiniz. Bu kolaylık, küçük çapta da olsa ihracat yapmak isteyen işletmeler için zaman ve işlem maliyeti açısından ciddi tasarruf sağlar. Bu konuda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
Özel fatura, KDV ihracat istisnası izni bulunan firmalar tarafından, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan eşya satışlarında düzenlenen ve belli şekil şartlarını taşıyan faturadır. Özel fatura hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Standart bir ihracat işleminde eşya yurt dışına satış amacıyla gönderilmekte ve eşya bedeli de yurt dışındaki alıcı tarafından Türkiye’deki satıcıya transfer edilmektedir. “Bedelsiz İhracat” olarak adlandırılan eşya çıkışlarında, eşya bir alım-satıma konu olmadığı gibi, eşya bedeli olarak yurt dışındaki alıcı tarafından Türkiye’deki göndericiye bir ödeme yapılmaz. Bedelsiz ihracat konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkeler ile belirli sınır illerimiz arasında Sınır Ticaret Merkezlerinden (STM) veya yetkili sınır gümrük idarelerinden yapılan ihracat ve ithalata “sınır ticareti” denilmektedir. Sınır ticareti hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 Sayılı KDV Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı, 2016/8478 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.