Cep telefonu ithalatında özel bir uygulama var mıdır?

Ticari miktar ve mahiyet arz eden kullanılmamış cep telefonunun dış ticaret rejiminin esaslarına uygun olarak Türkiye'ye ithali serbesttir. 
Cep telefonu ithal edilmesi için, tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi, öncelikle eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) sınıflandırıldığı 12 haneli gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) belirlenmesi gereklidir. Cep telefonunun sınıflandırıldığı GTİP numarasının belirlenmesinden sonra yürürlükteki olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar ve ticaret politikası önlemleri uygulanarak ithalat işlemleri tamamlanır. 
Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) cep telefonlarının ithali Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Son olarak, ithal edilen cep telefonlarının ithalatçılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna beyan edilmesi zorunludur.
Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gümrük vergilerinden muaf olarak veya gümrük vergileri ödenerek Türkiye’ye cep telefonu getirilmesi mümkün değildir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.