Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yolcunun kullandığı ilaçlarını beraberinde Türkiye’ye getirmesi mümkün müdür?

Yolcuların şahsi tedavilerinde kullanmak üzere beraberlerinde ilaç getirebilmeleri için, bu ilaçları seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğini gösteren bir belgeyi, gümrük idaresine sunmaları gerekir. Bu kapsamda, sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete gibi belgeler kabul edilmektedir. 
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.