Geçici İthal Edilen Taşıt Rehberi


Yabancı Plakalı Bir Taşıt ile Türkiye'ye Gelmek İsterseniz Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?
Öncelikle taşıtı getirecek olan kişinin yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir.
Yurt dışında yerleşik kişiler, yaşadıkları yerde adlarına kayıtlı olan bir adet yabancı plakalı kara taşıtını
geçici olarak Türkiye'ye getirebilirler.
"Yurtdışında yerleşik olmak"; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin, son 1 yıl içerisinde en
az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması demektir.
Bu koşulu sağlayıp sağlamadığınızı www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama" hizmetini kullanarak sorgulayabilirsiniz.

Taşıtla Türkiye’ye Giriş Yaparken Sizden Hangi Belgeler İstenir?
Gümrük idaresince taşıtın Türkiye ye girişi sırasında belgeler istenir.
Bunlar;
- Taşıtın, Türkiye’ye getiren kişinin yerleşik olduğu ülkede kayıtlı olduğunu gösteren Mülkiyet Belgesi (ruhsat)
- Taşıtı Türkiye’ye getiren kişiye ait pasaport veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,
- Trafik sigorta poliçesi
- Kiralık araçlar için kira sözleşmesi,
- Vekalet yoluyla gelen araçlar için ise vekaletname’dir.

Taşıtınız ne kadar süre ile Türkiye'de kalabilir ?
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının taşıtları en fazla 730 gün süre ile Türkiye'de kalabilir.
Türkiye'de oturma izni olan yabancı ülke vatandaşlarının taşıtları, oturma izni süresi dikkate alınarak en fazla 730 gün süre ile Türkiye de kalabilir. Örneğin kişinin Türkiye de 6 ay oturma izni var ise taşıtı ile 6 ay süre ile Türkiye de kalabilir.
Türkiye'de oturma izni olmayan yabancı ülke vatandaşlarının taşıtları en fazla 90 gün süre ile Türkiye'de kalabilir.
Tüzel kişiliklere ait otomobil, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerin Türkiye’ye getirilmesi durumunda bu taşıtlara 90 güne kadar süre verilir.

Başkasına ait bir taşıtı Türkiye’ye getirebilir misiniz?
Başkasına ait olan yabancı plakalı bir taşıtı, vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirmeniz mümkündür.
Taşıtı vekaleten getirdiğiniz durumda, geçerli bir vekaletnameyi gümrük idaresine vermeniz gerekir.
Bu durumda, hem vekâleten taşıtı getiren kişi olarak sizin, hem de taşıt sahibinin Türkiye dışında yerleşik olması gereklidir.
Bunun yanı sıra, taşıt, taşıtı getiren kişinin yerleşik olduğu ülkede kayıtlı olmalıdır.
Ancak Avrupa Birliği’nde ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışında ve birlik içindeki ülkelerde adlarına kayıtlı olan taşıtları da getirebilirler.
Taşıtı kiralayarak Türkiye’ye getirdiğiniz durumda ise kira sözleşmesini gümrük idaresine vermeniz gerekir.

Yabancı plakalı taşıtınızı Türkiye’de kimler kullanabilir ?
Yabancı plakalı taşıtlar; Türkiye ye giriş yaparken adına kaydedilmiş olan kişinin yanı sıra, bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi annesi babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.
Yabancı plakalı taşıtın adına kayıtlı olduğu kişi taşıtın içinde olsa bile yukarıda belirtilenlerden başka hiç kimse taşıtı kullanamaz.

Getirdiğiniz taşıtı Türkiye’de bırakıp yurt dışına çıkabilir misiniz?

Türkiye’ye gelirken getirdiğiniz taşıtı Türkiye’de bırakıp yurtdışına çıkmak isteyebilirsiniz.

Bu durumda, aşağıdaki iki işlemden birini yapmanız gereklidir:
1.  Taşıtı en yakın gümrük idaresine teslim edersiniz. 
2. Türkiye’de bırakmak istediğiniz taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olan taahhütnameyi en yakın gümrük idaresine verirsiniz. Bu taahhütnameyi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma" hizmetini kullanarak gümrük idaresine verebilirsiniz.
Taşıtı Türkiye’de bırakarak yurt dışına çıktığınız her seferde bu iki işlemden birini yapmanız gereklidir.
İşlemlerinizi size en yakın gümrük idaresine başvurarak yapabilirsiniz.

Yabancı plakalı taşıtınızı vekâletname ile yurtdışına çıkarabilir misiniz?
Yabancı plakalı taşıt, geçerli bir vekâletname yoluyla yurtdışına çıkarılabilir.
Bunun için gerekli koşulların tümünün sağlanması gereklidir:
Gümrük müdürlüğüne geçerli bir vekaletname sunulmalıdır.
Taşıtı yurtdışına çıkaracak olan kişinin yurtdışında yerleşik olması gereklidir.
Vekalet veren ve vekalet alan kişilerin gümrük idaresine birlikte başvurması gereklidir.

Yabancı plakalı taşıtınızı başkasına devir işlemi yapabilir misiniz?
Türkiye’de bulunan yabancı plakalı taşıtlar bir başkasına devredilemez.

Taşıtınızla Türkiye'ye Gelmeden Önce Beyanda Bulunabilirsiniz:

Yabancı plakalı bir taşıt getireceğinizi Türkiye’ye gelmeden önce bize bildirebilirsiniz.
Bunun için, Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan “E-İşlemler” menüsündeki “Taşıt Ön Beyan Uygulaması”nı kullanarak taşıta ve taşıtı getirecek kişiye ait bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.
Bu kayıt taşıtın Türkiye’ye girişi sırasındaki işlemlerin çabuklaştırılmasını sağlayacaktır.

Ceza uygulanmaması için, size tanınan süreler sonunda taşıtı yurt dışına çıkarmanız gerekir. 
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.