Yolcu beraberinde yurt içine girişi yasak olan nakit para ve ziynet eşyaları nelerdir?

Yurt dışından yolcu beraberi ülkemize getirilen nakitlerin beyan edilmesi zorunlu değildir. Ancak beyanda bulunulmak istenirse gümrük memuruna tam ve eksiksiz beyanda bulunmak zorunludur. Bununla birlikte;
Yolcu beraberinde ülkemize girişi yasak olan nakitler vardır. Bunlar;
•    Kişisel borçlar
•    Armağan
•    Hediye
•    Bağış
•    Çeyiz
•    Gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para
•    Miras
•    Göçmenlerin varlıkları
•    Yurtdışından alınan krediler
•    Ham elmas ihraç bedelleri vb.
Bu nakitler sadece bankalar aracılığıyla getirilebilir.
Ülkemize yolcu beraberinde girişi yasak olanlar haricindeki nakitlerin ülkemize getirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Girişi yasak olan nakitlerin yolcu beraberinde getirildiğinin tespit edilmesi halinde nakde el konulur.
Yolcuların kendi rızasıyla beyanda bulunmalarının haricinde gümrük memurları tarafından, yolcudan nakdin miktarı ve kaynağına ilişkin açıklama talep edilebilir. Bu durumda yolcuların tam ve doğru bir açıklama yapmaları zorunludur.
Yolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının anlaşılması halinde açıklanmayan miktarın %10'u tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberi tüm nakit muhafaza altına alınır. Durum, Cumhuriyet savcılığı ile Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirilir.
Nakit: Türk Parası, yabancı paralar ve bunlarla ödemeyi sağlayan; bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve buna bağlı ikincil mevzuat” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.