Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yolculara ait eşyanın, yolcunun Türkiye’ye gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonra gelmesi mümkündür. Bu sürelerin aşılması halinde süre uzatımı yapılabilir mi?

Eşyanın Türkiye’ye geldiği gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından, süre aşımına neden olan durum incelenir. Süre aşımının, mücbir sebep ve beklenmeyen halden kaynaklandığının belirlenmesi halinde ve bir defayla sınırlı olmak üzere en fazla 6 aya kadar süre uzatımı yapılması mümkündür.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.