Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yolcular tüketim eşyası dışında ne tür eşyayı Türkiye’ye getirebilirler?

Her bir yolcu, yolculuğu sırasında kullandığı ilaç, saat, tablet, fotoğraf makinesi, vb. gibi seyahat eşyasını getirebildiği gibi; elektronik eşya, müzik, oyun ve spor aletleri, sağlık cihazları, mutfak eşyası gibi eşyayı da gümrük vergilerinden muaf olarak getirebilir. 

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.