Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yolcuların beraberlerinde cep telefonu getirmeleri mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Yolcular, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla 3 takvim yılında 1 adet ile sınırlı olmak üzere ve herhangi bir kıymet sınırlaması olmaksızın gümrük vergilerinden muaf olarak cep telefonu getirebilirler. Televizyon, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olan cep telefonlarının da bu kapsamda getirilmesi mümkündür. 

Cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları gereklidir. Bu kaydın yolcunun Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 120 gün içinde yapılması zorunludur.

Bu kapsamda getirilen cep telefonları gümrük vergilerinden muaftır. Ancak, bu telefonlar için “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı”nın ödenmesi gerekmektedir.

   
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.