Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 1.12.2022

Yolcu beraberinde ve vergileri ödenerek getirilen eşya ile ilgili şartlar nelerdir?

Kişisel Eşya Listesi kapsamı dışındaki eşya için; her bir yolcunun beraberinde getirdiği ve toplam kıymeti 430 Avro (15 yaşındaki yolcu için 150 Avro) -1500 Avro arasındaki eşyaya tek ve maktu vergi uygulanır.    

Bu vergi oranları eşyanın;
- AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %20
- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %30
- ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda, yukarıdaki oranlara ilave %20
olarak uygulanmaktadır.

Bu kapsamdaki eşyanın;
a) Ticari miktar ve nitelik taşımaması,
b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye gelmesi,
c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın ağırlığının brüt olarak 30 kilogramı geçmemesi,
gereklidir. 

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın 430 ve 150 Avro değerlerini aşması halinde, 1500 Avroyu geçmemesi kaydıyla eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına [150 (15 yaş altındaki yolcular için) veya 430 Avro] tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısım için yukarıda belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.