Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilebilen diğer gıda ürünleri nelerdir?

Yolcunun beraberinde ve tüketim amacıyla getirdiği belirli bitkisel ürünler gümrük vergilerinden muaftır. Bu kapsamda, en fazla 3 kilograma kadar taze ve kuru meyve ve sebzeler ile en fazla bir kilograma kadar olan diğer bitkisel ürünlerden gümrük vergisi alınmaz. Bunun dışında kalan her tür ve miktardaki bitkisel ürünün yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilmesi halinde ticari miktar ve nitelikte olduğu kabul edilerek, işlemler buna göre sonuçlandırılır. 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen 2012/11 sayılı “Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında” Tebliğ gereğince, et ve süt ürünlerinin kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’ye gönderilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, yolcu beraberinde sadece 2 kg. bal getirilebilmektedir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.