Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yolcu beraberinde kaç adet evcil hayvan gümrük vergilerinde muaf olarak Türkiye’ye getirilebilir?

Evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 akvaryum balığının gümrük vergilerinden muaf olarak Türkiye’ye getirilmesi mümkündür. 
 
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.