Yolcu Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1.500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?

Tek başına kıymeti 1.500 Avro’yu aşan eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.