Yetkilendirilmiş Yükümlülere Verilen Haklar

Yetkilendirilmiş yükümlülere tanınan haklar iki grupta toplanabilir:

I.    Basitleştirilmiş Uygulamalar:
1-    Eksik belgeyle beyanda bulunma izni
2-    Kısmi teminat yetkisi
3-    Götürü teminat yetkisi
4-    Basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR düzenleme izni
5-    Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR MED Fatura Beyanı düzenleme izni
6-    Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (taşıt üstü işlem)
7-    İhracat ve ithalat beyannamelerine belge eklememe 
8-    Altı ay öncesine dayanan tahlil raporu ibraz edebilme 
9-    Tahlil sonuçları alınmadan eşyayı teslim alabilme 
10-    İhracatta yerinde gümrükleme izni ve ithalatta yerinde gümrükleme izni
11-    İzinli gönderici yetkisi ve izinli alıcı yetkisi
12-    Yeşil hat yetkisi, (Taşıt üstü yeşil hat dahil)
13-    Gümrük beyannamelerinin daha az ve öncelikli kontrolü

II.    Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylaştırmalar:
14- Özet beyana dayalı emniyet ve güvenlik kontrollerinin daha az ve öncelikli yapılması
15- Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme
16- Sınır kapılarından öncelikli geçiş


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.