Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Uzlaşma talebinin değerlendirilmesi nasıl sonuçlanır?

- Gümrük uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesindir. İdare, bu tutanakların gerektirdiği işlemleri derhal ifa eder.
- Yükümlü veya ceza muhatabı; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz.
- Uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.