Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Uzlaşma Talebinde bulunulması için hangi koşullar gereklidir?

Uzlaşma kapsamında olan alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların;
- Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı veya
- Yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğu
İleri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.